Tuesday, 27 September , 2022
امروز : سه شنبه, ۵ مهر , ۱۴۰۱ - 28 صفر 1444

یکی از رویکردهای ضدبشری بهائیت: آفریقایی‌ها، گاوهایی در هیبت آدم‌اند!

استاد فرقه‌پژوهی و نقد بهائیت گفت: آن‌ها دم از تساوی زن و مرد می‌زنند و در آیین خود بدترین احکام ضدجنسیتی را دارند؛ زنان را به بیت‌العدل که بزرگ‌ترین مرکز رهبری آن‌هاست راه نمی‌دهند و معتقدند زنان شایسته بجا آوردن حج بهائی نیستند.

21 شهریور 1401