Tuesday, 27 September , 2022
امروز : سه شنبه, ۵ مهر , ۱۴۰۱ - 28 صفر 1444
پژوهشگر حوزوی:

مسیحیت تبشیری پست مدرن خطرناک تر از سنتی است

هاتف الحسینی گفت: مسیحیت تبشیری که قصد استحاله هویتی دارد بسیار خطرناک است، چرا که با استحاله اسلامی همه جامعه اسلامی را از بین می برد، در حالی که روش سنتی یک فرد مسیحی می شود.

27 شهریور 1401

«حواری مسیح» به اتهام بردگی جنسی کودکان زندانی شد
زد و بند رهبر کلیسای بنیادگرا با دادستان برای کاهش اتهامات